2017-04-09 18.23.14

Sidste gang indsamlede vi i fællesskab 1,3 mio. kr., som var en afgørende faktor for at vi kunne bygge Midtmors Sport. Siden tilbygningen i 2011 har Midtmors Sport udviklet sig til at være et lokalt kraftcenter, hvor mange af borgerne på Midtmors har deres daglige gang. Midtmors Sport har på få år udviklet sig til at være et naturligt centrum og mødested, hele områdets center for idræt og kultur.

Du kan indbetale et støttebeløb på flg. måder

Der kan indbetales på flg. kontonummer: 7380 – 1088391
eller via mobilpay på 73 506
Skriv navn, tlf. nr. emailadresse og personnummer ved indbetaling.

Nye og bedre køkkenfaciliteter.

Nye og bedre lokaler til mindre fester, foredrag, sangaftener m.m.

Nye og større fitness lokaler.

Nye lokaler til Spinning. Lokaler til e – Sport.

Lokaler til nye aktiviteter, fleksibelt idræt og holdidræt – bl.a. Yoga, mindfullness.

Lokaler til behandlere – eks. massør m.m.

Vi ønsker med en ny tilbygning at udbygge vores værditilbud og i endnu højere omfang favne alle borgere på Midtmors. Med en meget højere grad af fleksibilitet i vores faciliteter kan vi udbyde endnu flere idrætsgrene og fritidstilbud for børn, unge, voksne og seniorer, noget vi også ser som en nødvendighed for vores fortsatte udvikling af centret og vores område. Med et attraktivt center kan vi være medvirkende til at sikre en fortsat positiv udvikling i bosætning og erhvervslivet i området.

Hvis vi skal gøre vores fællesskab endnu større og stærkere end i dag, er vi nødt til at tænke kreativt og være på forkant med udviklingen. Med inddragelsen af f. eks. e-Sport i vores aktivitetsudbud ønsker vi at tiltrække en ny brugergruppe til vores center ligesom en udvidelse med flere fleksible rum vil give bedre forhold for seniormotion, mere plads til Fitness, nye og større køkkenfaciliteter samt bedre lokaler til kulturarrangementer og fester. Dette vil sikre, at vi fortsat har pladsen til udvikling.

Derfor beder vi om DIN HJÆLP – ALLE beløb er velkomne. Det vil gøre en KÆMPE forskel overfor sponsorer, fonde og andre samarbejdspartnere, når vi viser at vi løfter i flok.

ALLE beløb over 500 kr. er fradragsberettigede – dette vil ske automatisk når der indbetales et støttebeløbStøttebeløb på 5000 kr og derover vil få tilbudt plads på navneskilt i tilbygningen – dette skal I ikke tage stilling til nu. Der vil senere komme et brev om I har lyst til at komme på skiltet.

På forhånd TUSIND TAK for DIN støtte.

‘Yderligere oplysninger:
Centerleder Keld Andersen – tlf. 26 74 22 51