Midtmors Sportsforening tilbyder:

Klub Midtmors


Klub Midtmors er for alle fra 4. kl. til 6 kl. Hver torsdag 13.30 – 16.00 – KUN 100 kr. fra januar til juni.

Klub Midtmors januar 2020.png