LEJEAFTALE

Leje af lokaler i Midtmors Sport.

Vi har lokaler til mange forskellige formål og anledninger i Midtmors Sport.

 • Idrætsstævner
 • Kurser
 • Foredrag
 • Møder
 • Fester
 • Events
 • Firma idrætsarrangementer
 • Osv.

Hold dit næste arrangement i Midtmors Sport – kontakt Keld Andersen tlf. 26 74 22 51 for nærmere information.

Her på siden kan du læse mere om reglerne for udlejning, priser samt udlevering af nøgle.

Regler for leje af lokaler i Midtmors Sport

 • Adgang til lokalerne aftales med halinspektøren.
 • Aflevering aftales med halinspektøren.
 • Borde, stole og service er incl. I lejeudgiften.
 • Der må ikke spilles høj musik så det genere andre af centrets brugere.
 • Rygning foregår selvfølgelig kun udendørs – og gerne et stykke fra skydedørene, da de ellers vil stå åbne. Benyt venligst de opsatte askebægre.
 • Der må ikke overnattes i huset.
 • Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter (incl. musikanlæg) og deres anvendelse i lejeperioden.
 • Faciliteterne afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse – dette gælder både inde og ude arealer.
 • Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejerarrangement.
 • Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers eller dennes gæsters brug.
 • Manglende service erstattes efter gældende pris.
 • Lejer har ansvar for, at INGEN udvendige døre i centret står ulåste om natten.

Der udlejes ikke til ungdomsfester,  afslutningsfester  o.l.  Spørgsmål til dette rettes til halinspektøren.

Leje af musikanlæg

 • 200 kr. + moms for leje af musikanlæg.
 • Der er musik i anlægget, men man kan også medbringe sin egen musik.

Betaling:

Betaling af leje sker på faktura efter arrangementet med betalingsfrist på 1 uge.

Nøgle

Udlevering og aflevering af nøgle aftales ca. en uge før lejeperioden starter.

Rengøring

Lokalet skal ryddes og grov rengøres. Der er rengøringsmidler, klude, koste m.m. i huset. Der skal bruges de rengøringsmidler, der står i rengøringsrummet. Brugte klude, gulvmopper m.m. lægges i kurven i rengøringsrummet. Midtmors Sport sørger for at de bliver vasket.

Køkkenet afleveres i rengjort stand. Dvs. frys, køl m.m. skal rengøres inden aflevering.

Når du afleverer huset, skal du:

 • vaske borde og stole af
 • stille borde og stole på plads
 • feje/støvsuge alle gulve.
 • vaske porcelæn og service af og sætte på plads i skabene – i tør tilstand
 • rengøre opvaskemaskine – tømmes for vand
 • rengøre ovne og køle/fryseskab
 • rengøre kaffemaskine
 • smide affald i container ved multibanen. Tomme øl/sodavandsdåser skal lejer selv fjerne.

Udlejning af lokale_____________________________

Er aftalt i tidrummet ____________________________

Lejer er bekendt med ovenstående regler.

Dato:            _______________________       _______________________

______       LEJER                                                                           Midtmors Sport A/S