Regler for leje af lokaler i Midtmors Sport

 • Adgang og udlevering af nøgle til lokalerne efter aftale
 • Aflevering efter aftale.
 • Borde, stole og service er incl. I lejeudgiften.
 • Der skal tages hensyn til centrets øvrige gæster.
 • Rygning foregår selvfølgelig kun udendørs – og gerne et stykke fra skydedørene, da de ellers vil stå åbne. Benyt venligst de opsatte askebægre.
 • Der må ikke overnattes i huset uden aftale.
 • Idrætshallerne opfylder sikkerhedskrav og krav om tilsyn af redskaber.
 • Al aktivitet i hal og springudstyr er på eget ansvar
 • Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter (incl. musikanlæg) og deres anvendelse i lejeperioden.
 • Faciliteterne afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse – dette gælder både inde og ude arealer.
 • Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til arrangementet.
 • Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers eller dennes gæsters brug.
 • Manglende service erstattes efter gældende pris.
 • Lejer er ansvarlig for låsning af aftalte døre.

Der udlejes ikke til ungdomsfester o.l.  Spørgsmål til dette rettes til halinspektøren.

Betaling: Betaling af leje sker på faktura efter arrangementet med betalingsfrist på 2 uge.

Rengøring Lokalet skal ryddes og grov-rengøres. Der er rengøringsmidler, koste, støvsugere m.m. i huset.

Når du afleverer huset, skal du:

 • vaske borde og stole af
 • stille borde og stole på plads
 • feje/støvsuge alle gulve.
 • vaske porcelæn og service af og sætte på plads i skabene – i tør tilstand
 • al service skal skylles af inden vask.
 • rengøre opvaskemaskine – tømmes for vand
 • rengøre ovne og køle/fryseskab
 • rengøre kaffemaskine
 • Køkkenet rengøres.
 • smide affald i container ved Cykelskur. Tomme øl/sodavandsdåser skal lejer selv fjerne. Ellers ingen affaldssortering.