Vidste du at vi

  • stiller faciliteter gratis til rådighed for Stafet for Livet.
  • driver Fritidsklubben KLUB Midtmors for områdets 4.-6. klasser, i samarbjede med Midtmors Sportsforening
  • har overtaget driften af Præstbro for at sikre, at stedet er i orden og kan bruges af alle.
  • ofte har flexjobbere eller personer i jobtræning.
  • ofte har skoleelver i praktikforløb.
  • har sat gang i og stadig driver udviklingsplanen “Midtmors 2020”.
  • samarbejder med Borgerforeningen om arrangementer.
  • arrangerer NON PROFIT arrangementer som Fredags Café, foredrag m.m.
  • har etableret Outdoor Fitness og Beachbane NON PROFIT.

Vi driver ikke bare Midtmors Sport. Vi tager ansvar for lokalsamfundet. Det er vi vilde med og lidt stolte over.

Velkommen i Midtmors Sport
Bestyrelsen