A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål har doneret et stort og flot beløb til vores projekt.

Vi er meget glade og stolte over, at fonden har tilgodeset os.

Tusind tak til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål.

LAG Midler

Danmark og EU investerer i landdistrikterne
EU og fødevareministeriet støtter via LAG midler vores projekt

Dragstrup – Skallerup Sparekasses Fond

Dragstrup – Skallerup Sparekasses Fond har i December 2010 bevilliget tilskud til indretning af sekretariat. Sekretariatets funktion er udover kontor- og møderum, at skabe rammerne for et administrativt fællesskab klubberne imellem. Rummet skal indrettes med borde, stole, computer, projektor, opslagstavler m.v.

NYT – Vi er rigtig glade for. at Dragstrup Skallerup Sparekasse Fond i November 2012 har bevilliget en hjertestarter til Midtmors Sport. Hjertestarteren vil komme op snarest mulig.

Vi er meget glade for støtten fra Dragstrup – Skallerup Sparekasses Fond og siger tusind tak.

Solbjerg – Sundby Sparekasses Gavefond i Solbjerg

Solbjerg – Sundby Sparekasses Gavefond i Solbjerg har i maj 2011 bevilliget støtte til indkøb af en fladskærm i cafeområdet. Derudover har fonden ydet et ekstraordinært tilskud til projektet. Dette tilskud skal bruges til forskønnelse og velfærd i fællesarealer i det nye center. Tilskuddet blev brugt til 2 flotte skabe med lys til foreningernes pokaler.

Vi er meget glade for tilskuddet og siger tusind tak til Solbjerg – Sundby Sparekasses Gavefond i Solbjerg.

Den velgørende fond Morsø

Den velgørende fond Morsø har i Juni 2011 bevilliget støtte til vores projekt. Vi siger tusind tak til Den velgørende fond og vil sikre at midlerne bliver brugt til manges glæde.