Se billeder fra byggeriet

19. oktober. Der begynder lige så små at blive sat flueben ud for opgaverne. Malerne er ved at ligge sidste hånd på vægge og vinduer. eSportslokalet næsten klar til første træning mandag d. 22. oktober. Der mangler lidt gulvlister hvor det gamle og nye gulv mødes. Køkkenet har fået skiftet de fliser der skulle skiftes, og murerne er så små begyndt udenfor med det de skal der. Det ser positivt ud op til byggemødet tirsdag d. 23. oktober.

25. September. Trappen til 1. sal er nu leveret og monteret af Sundby Trapper. Tømrene fra MV Byg er godt igang med indvendige vinduer og indvendig gavl. Alle lamper er stort set sat op og der er kommet varme i radiatorerne. I næste uge skal vi ha køkkenet monteret og lagt gulve.

12. September. Der begynder at komme lys i lamperne, Brandtrappen produceret af Sundby Trapper er kommet op, Loftet er snart på plads………det går rigtig godt.

27. august 2018 – Byggeriet skrider godt frem. Facaden er næsten færdig og indvendige skillevægge er næsten færdige. Det varer ikke længe før maleren kan komme til 🙂

14. August 2018 – Fuld gang i byggeriet efter at håndværkerne på skift har holdt ferie. Beklædningen på facaden bliver sat op……….bare rolig…..farven vil efter noget tid skifte 🙂 Derudover er der et virvar af ledninger indenfor, men også her bare rolig………det bliver der styr på.

12. Juli 2018 – Det bliver støbt gulv på 1. sal. heroppe vil eSport og behandlere få det fedeste rum. Det bliver vildt godt………

10 .Juli 2018 – Murerne fra Gunnar Klausen er snart færdige med indvendig gavl mod håndboldhallen. Den skal derefter vandskures og males lys.

28. Juni 2018 – Alle udvendige vinduer er nu sat i, faceadeisolering er næsten på plads og tagdækkerne er langt i arbejdet. Vejret er “byggevejr” så alt er godt.

13. Juni 2018 –  Isolering af facaden er påbegyndt af tømmere fra MV Byg – derudover er Tagdækkere fra Morsø Tagdækning i fuld gang.

12. juni 2018 Byggeriet skrider frem som planlagt. Idag er der tømmere fra MV Byg og murere fra Gunnar Klausen på pladsen. Vindpap og forberedelse til facadeisolering.

22. Maj 2018 – Thisted – Fjerritslev Cementvarefabrik har netop leveret de første elementer – nu begynder byggeriet at ta form 🙂

15. Maj 2018 – MV Byg er på pladsen og igang med at gøre gavlen klar til at modtage elementerne næste tirsdag.

12. Maj 2018 – Vi troede ikke, at vi blev færdige i denne weekend, men Niels og de frivillige har gjort det til skamme. Pladerne på gavlen er nede, isoleringen er nede og der er sat pressening på. SÅDAN. Godt arbejde.

9. Maj 2018 – Henning Klausen og hans gode folk arbejdede for fuld tryk Onsdag for at blive færdig til, at betonbilen kom. Kl. 14.00 trillede den første ind og de var selvfølgelig klar. Godt gået !

8. Maj 2018 – Byggemøde og masser af aktivitet på pladsen. Gulvvarme lagt, Fedtudskiller etableret, sidste flamingo i gulv. Klar til masser af beton imorgen.

4. Maj 2018 – LEGA er lagt ud og idag kommer der flamingo på gulvet.

3. maj 2018 – Masser af LEGA i gulvet inden der kommer beton.

2. Maj 2018 – På en solskinsdag bliver soklen færdig og der laves afløb i køkkenet

24. April 2018 – Så kom der beton.

23. April 2018 – Der graves ud til fundamentet.

17. April 2018 – Betonsoklen fjernes og der er kommet skurvogne på pladsen.

16. April 2018 – Henning Klausen fra murerfirmaet Gunnar Klausen sætter bygningen af.

10. April 2018 – Det første rigtige byggemøde, hvor håndværkerne er samlet.

28.+29. marts 2018 – Frivillige piller musten i gavlen ned. Kæmpe tak til jer.

22. marts 2018 – Sandpuden er nu etableret. Alle vandrør,kloakrør, elkabler, fibernet og dræn er dækket til og der er gjort klar til at der kan støbes sokkel.

13. marts 2018 – Torben Krog, Flade Maskinestation satte idag den store gravemaskine igang og nu er vi for alvor igang.

9. marts 2018 Byggepladsen til vores tilbygning etableres . Fra dags dato er der spærret for al færdsel…..gående og kørende på pladsen mellem skolen og gavlen af hallen. Gående og cyklende færdsel til fodboldbanerne og bagindgangen på Øster Jølby Skole kan foregå nord om hallen fra P. pladsen. OBS: INGEN BILER må køre den vej uden tilladelse fra Midtmors Sport.
Dvs. at P. pladserne ved gavlen er inddraget til Byggeplads. De øvrige P. Pladser er forsat anvendelige – og ellers er der jo masser af P. pladser på gruspladsen ved SuperBrugsen og da det er et Idrætscenter, så er en rask gåtur bare god opvarmning.
Hovedindgangen til Midtmors Sport er forsat åbent.
Vi beder ALLE om at vise hensyn under byggeriet – og vær opmærksom på, at Parkering KUN er TILLADT i de afmærkede båse.

Byggeplads oversigt-1

Licitation med indbudte håndværkere –  blev afholdt onsdag den 31. Januar kl. 15.00.

Vi er meget taknemlige for de bud, som vi fik ind og resultatet af Licitationen blev flg.

Murer Entreprise: Gunnar Klausen A/S 1.542.682 kr

Tømmer Entreprise: MV Træbyg, Sejerslev 2.698.340 kr

Gulv Entreprise: Morsø Gulvservice 154.589 kr

Maler Entreprise: Malermester Jesper Johansen 98.000 kr

VVS Entreprise: Søren Lyndrup GAs og VVS 111.720 kr

Ventilation Entreprise: PV Montage, Fredsø 480.275 kr

El Entreprise: Nykøbing Elservice ApS 418.798 kr

De første møder er afholdt med håndværkerne og forventet byggestart er Primo marts mdr.


Sparekasse skyder penge i sport
Frøslev-Mollerup Sparekasse køber aktier for 100.000 kroner i Midtmors Sport

Direktør Frank Bertelsen og marketingsansvarlig Rikke Martensen fra Frøslev-Mollerup Sparekasse sammen med Ole Sandal og Thomas Sandal fra Midtmors Sports bestyrelse foran gavlen, hvor tilbygningen skal opføres. Foto: Torben Hansen

7ab583a4-f662-45fd-9867-be2f88340276

Indsamlingen til den planlagte udvidelse af idrætscentret Midtmors Sport i Øster Jølby fik i går et kæmpe løft, da Frøslev-Mollerup Sparekasse skød 100.000 kroner i projektet.
Det sker i form af køb af aktier.
Frank Bertelsen, direktør i Frøslev-Mollerup Sparekasse oplyser, at sparekassen er med i andre idrætsanlæg på Mors på lignende vis.
– Vi ser det som en investering i fremtiden. Og hvad er udbyttet så? Vi er med til at styrke lokalområdet og gøre det attraktivt at bo her. Midtmors Sport er jo ikke kun for folk i Øster Jølby, men for hele Midtmors. Det er vigtigt, at vi er en sparekasse for hele øen, siger direktøren.
I bestyrelsen for Midtmors Sport er der naturligvis glæde over det store bidrag, som har en god del af æren for, at resultatet af indsamlingen nu er oppe på hele 455.000 kroner.
Målet var oprindeligt 300.000 kroner, men nu tør centerleder Keld Andersen godt sætte barren højere.
– Nu er vores mål 500.000 kroner, og det burde være realistisk, siger han.


Tilbygningen omfatter flg.

  • Lokale til eSport med plads til 30 stationer
  • Nyt køkken
  • Flexlokale til Yoga, Mindfullness, TRX, mindre fester, foredrag m.m.
  • Nyt spinninglokale
  • Udvidelse af fitness lokalet
  • Lokale til behandlere. Eks. fysio, fodterapeut, massør ell. lign.

Tegninger på tilbygninger.

 

 

2017-04-09 18.23.14

Sidste gang indsamlede vi i fællesskab 1,3 mio. kr., som var en afgørende faktor for at vi kunne bygge Midtmors Sport. Siden tilbygningen i 2011 har Midtmors Sport udviklet sig til at være et lokalt kraftcenter, hvor mange af borgerne på Midtmors har deres daglige gang. Midtmors Sport har på få år udviklet sig til at være et naturligt centrum og mødested, hele områdets center for idræt og kultur.

Du kan indbetale et støttebeløb på flg. måder

Der kan indbetales på flg. kontonummer: 7380 – 1088391
eller via mobilpay på 73 506
Skriv navn, tlf. nr. emailadresse og personnummer ved indbetaling.

Nye og bedre køkkenfaciliteter.

Nye og bedre lokaler til mindre fester, foredrag, sangaftener m.m.

Nye og større fitness lokaler.

Nye lokaler til Spinning. Lokaler til e – Sport.

Lokaler til nye aktiviteter, fleksibelt idræt og holdidræt – bl.a. Yoga, mindfullness.

Lokaler til behandlere – eks. massør m.m.

Vi ønsker med en ny tilbygning at udbygge vores værditilbud og i endnu højere omfang favne alle borgere på Midtmors. Med en meget højere grad af fleksibilitet i vores faciliteter kan vi udbyde endnu flere idrætsgrene og fritidstilbud for børn, unge, voksne og seniorer, noget vi også ser som en nødvendighed for vores fortsatte udvikling af centret og vores område. Med et attraktivt center kan vi være medvirkende til at sikre en fortsat positiv udvikling i bosætning og erhvervslivet i området.

Hvis vi skal gøre vores fællesskab endnu større og stærkere end i dag, er vi nødt til at tænke kreativt og være på forkant med udviklingen. Med inddragelsen af f. eks. e-Sport i vores aktivitetsudbud ønsker vi at tiltrække en ny brugergruppe til vores center ligesom en udvidelse med flere fleksible rum vil give bedre forhold for seniormotion, mere plads til Fitness, nye og større køkkenfaciliteter samt bedre lokaler til kulturarrangementer og fester. Dette vil sikre, at vi fortsat har pladsen til udvikling.

Derfor beder vi om DIN HJÆLP – ALLE beløb er velkomne. Det vil gøre en KÆMPE forskel overfor sponsorer, fonde og andre samarbejdspartnere, når vi viser at vi løfter i flok.

ALLE beløb over 500 kr. er fradragsberettigede – dette vil ske automatisk når der indbetales et støttebeløbStøttebeløb på 5000 kr og derover vil få tilbudt plads på navneskilt i tilbygningen – dette skal I ikke tage stilling til nu. Der vil senere komme et brev om I har lyst til at komme på skiltet.

På forhånd TUSIND TAK for DIN støtte.

‘Yderligere oplysninger:
Centerleder Keld Andersen – tlf. 26 74 22 51